ABmerit: základné informácie

 • Technická podpora, SW a analýzy pre jadrové elektrárne a krízové štáby
 • Autor počítačového kódu ESTE
 • Analýzy, modelovanie a tvorba postupov pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť a dozimetriu
 • Tvorca systémov havarijnej odozvy
 • Modelovanie rádionuklidov v prostredí
 • Výpočty a analýzy inventára aktívnej zóny (vyhorenie paliva, vznik a premena štiepnych produktov, radiačné zdrojové členy)
 • Kvalifikácia zariadení JE – metodológia, modelovanie a výpočty radiačných parametrov pre kvalifikáciu zariadení JE
 • Inžinierstvo GIS – aplikácia a tvorba geografických informačných systémov (GIS)
 • PSA Level 3 - výpočty, analýza a pravdepodobnostné hodnotenia dopadov havárií jadrových elektrární na ich okoli
 • Softvérové inžinierstvo
 • Autor databázy zdrojových členov európskych jadrových elektrární pre havarijnú odozvu
 • Držiteľ certifikátu Min.školstva SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj