Seminár k problematike ESTE a k odozve na jadrové a radiačné havárie všeobecne

 

Termín: 25.-27.10.2021

Miesto: Hotel Pod Lipou, Modra

https://www.hotelpodlipou.sk/

 

Seminár je určený pre odborníkov na odozvu na jadrové a radiačné havárie z jadrových elektrární a z inštitúcií štátu. Cieľom je prediskutovať nové vlastnosti ESTE, okrem iného vo vzťahu k SAM, vysvetliť a prediskutovať algoritmy ESTE a prediskutovať komplexne otázky havarijnej odozvy a ochrany obyvateľstva.

 

Program: 

25.10. (pondelok)

 

od 12:45 do 18:00 (Čarný a kol.):


Prezentácia vlastností a funkcionalít ESTE EBO a ESTE EMO pre odozvu KŠ EMO, EBO:

 • zhrnutie najnovších vlastností ESTE;
 • implementácia zásahových úrovní pre neodkladné ochranné opatrenia;
 • implementácia "chladenia RN zvonku" a jej dopad na prognózu zdrojového člena;
 • implementácia algoritmov SAM v ESTE a v ESTE PL;
 • zhrnutie postupov pre návrh ochranných opatrení v ZHP, prípadne mimo ZHP;
 • vysvetlenie vzťahov medzi ESTE a aplikáciou ESTE PL (pracovné formuláre pre odozvu KŠ v EMO, EBO).

Diskusia.


26.10. (utorok)


od 09:00 do 12:00 (Čarný a kol.):


Pokračovanie - prezentácia/ zhrnutie/ diskusia vlastností ESTE a ESTE PL


od 13:00 do 15:00 (Čarný a kol.):


Prezentácia/ zhrnutie/ diskusia vlastností ESTE SIM (EMO), ESTE EU, ESTE Analyst (vrátane modulu CBRN) a ESTE Annual Impacts (v podmienkach ÚVZ SR a v podmienkach SÚJB ČR)


od 15:30 do 18:00 (Lipták, Marčišovský, Marčišovská):


Prezentácia a diskusia projektu ESTE CBRN (projekt financovaný Agentúrou na podporu vedy a výskumu SR, APVV):

 • prístup k modelovaniu disperzie v mestskej/priemyselnej zástavbe;
 • prístup k odhadu aplikovaného rádionuklidového zdroja;
 • modelovanie iniciačnej fázy (fáza explózie).

Zhrnutie výstupov ESTE CBRN.

 

27.10. (streda)


od 09:00 do 12:00:

 

 • (Fojcíková) prezentácia a diskusia projektu financovaného Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), prepojenie ESTE a satelitných dát (Sen2Agri)
 • (Čarný a kol.) celkové zhrnutie a diskusia jednotlivých problematík seminára.