ESTE Fukushima

ESTE Fukushima je systém pre hodnotenie rádiologických dopadov havárie JE Fukushima Dai-ichi a na hodnotenie dopadov na územie krajín Juhovýchodnej Ázie v prípade jadrovej alebo radiačnej udalosti.