Katalóg akčných kariet

Katalóg akčných kariet (Action Guides) v papierovej forme,

je určený pre potrebu navrhovania ochranných opatrení na území daného štátu v prípade havárie na niektorej európskej JE. Katalóg Akčných kariet je implementovaný a používaný krízovým štábmi na úrovni vlády v ČR, Rakúsku, Bulharska.
 
Symptómy a merateľné parametre, ktoré môžu byť použité v procese odhadovania zdrojového člena a ktoré sú implementované v "Akčných kartách":
 
  • Slovný popis havárie (stav aktívnej zóny a trasa úniku do okolia);
  • Očakávaný/predpokladaný únik (prognóza zdrojového člena);
  • Odhad reálneho úniku (rýchlosť úniku);
  • Odhad stupňa havárie podľa INES;
  • Základné informácie o neodkladných ochranných opatreniach aplikovaných v ZHP;
  • Radiačné parametre, ktoré sú/mali by byť dostupné: dávkové príkony, depozícia na teréne, objemová aktivita vo vzduchu.