EC JRC projekt: UDINEE

Modely systému ESTE pre šírenie v mestskej zástavbe (ESTE CBRN) sú validované a verifikované v projekte JRC Ispra (Spoločné výskumné centrum Európskej komisie) v rámci projektu UDINEE (2015-2016), informácie o projekte nie sú verejné.