ESTE Formuláre pre krízové riadenie

ESTE PL  je intranetová webová aplikácia pre krízový štáb jadrovej elektrárne. Je vytvorená a implementovaná pre krízový štáb JE Mochovce a pre krízový štáb JE Bohunice.

Základné funkcionality systému ESTE PL sú nasledovné:

  • systém umožňuje komunikáciu a zdieľanie informácií medzi užívateľmi (webovými klientmi) prostredníctvom vopred definovaných formulárov s automaticky zadávanými aktuálnymi technologickými parametrami a vypočítanými výstupmi z programu ESTE EMO, resp. EBO;
  • systém generuje nevyhnutné informácie potrebné pre zložky krízového manažmentu na všetkých úrovniach riadenia štátu v prípade udalosti na jadrovom zariadení.