ESA projekt PECS: Sen2Agri-ESTE

O riešenom projekte pre ESA: 

Cieľom projektu je sprevádzkovať prepojenie systémov ESTE so systémom ESA Sen2Agri, ktorý pre ESTE poskytuje informácie o rozložení poľnohospodárskych plodín získaných spracovaním satelitných dát Sentinel a Landsat.

Prepojenie je realizované cez špecificky vyvinutý modul ESTE-Sen2Agri a tým pádom umožňuje užívateľom systémov ESTE pracovať s pridanou hodnotou spracovaných satelitných dát. Modul ESTE-Sen2Agri a samotný systém ESA Sen2Agri bežia 24/7 počas celého roku a kontinuálne spracúvajú najnovšie informácie zo satelitov Sentinel a Landsat. Prepojenie ESA-Sen2Agri-ESTE umožňuje využiť pre potreby ESTE najaktuálnejšie dáta o rozložení plodín, o indexe listovej plochy (leaf area index), a o prípadnej snehovej pokrývke na teréne v záujmovej oblasti (napríklad v širšom okolí JE).

V prípade ESTE AI (Annual Impacts) sa dáta zo satelitov použijú spätne napríklad za jednotlivé mesiace alebo týždne minulého kalendárneho roka pri výpočte dopadov výpustí za minulý rok.  V prípade havarijného ESTE EU sa dáta zo satelitov použijú ako najaktuálnejšie, najlepšie dostupné a platné v okamihu radiačnej/jadrovej havárie.

Link pre webinár ESTE - ESA Sen2Agri:

https://www.abmerit.sk/vav/esa-projekt-pecs-sen2agri-este/webinar-este-esa-sen2agri/