H2020 projekt: FASTNET

http://files.abmerit-temp.webnode.sk/200000533-2350d2445e/H2020.png

Názov projektu: FAST Nuclear Emergency Tools for the reliable prediction of severe accident progression and anticipation of the source term of a nuclear accident

Koordinátor: IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), France

Horizon2020 výzva: H2020-EE-2014-2-RIA (NFRP-02-2014), Nugenia labelled (T2), “Tool for the fast and reliable prediction of severe accident progression and anticipation of the source term of a nuclear accident”

Trvanie: od 01.10.2015 do 01.10.2019

Spolupráca ABmerit v projekte: Tím ABmerit má excelentné poznatky v oblasti pripravenosti na jadrové a radiačné udalosti a havárie, analýzy inventárov AZ, modelovaní Monte Carlo a atmosférickom disperznom modelovaní.

Web stránka projektu: www.fastnet-h2020.eu

Ciele projektu:

  • vytvorenie databázy scenárov ťažkých havárií,
  • posúdenie spoločnej metodológie havarijnej odozvy, ktorá integruje viacero nástojov a metód pre hodnotenie zdrojového člena, na zabezpečenie diagnostiky a prognózy progresu ťažkých havárií a vytvorenie prepojenia medzi nástrojmi FASTNETu a ostatnými systémami používanými pre hodnotenie zdrojového člena,
  • pomocou web stránky projektu navrhnúť a ponúknuť možnosti komunikácie o prístupoch, opatreniach a zdrojoch havarijnej pripravenosti v Európe.