Implementácie

 • Krízové centrum Státního úřadu pro jadernou energii (SÚJB) Praha
 • Centrum havarijnej odozvy JE Mochovce
 • Centrum havarijnej odozvy JE Bohunice
 • JAVYS a.s. (Nuclear and Decommissioning Company, Slovakia)
 • Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), Bratislava
 • Centrum havarijnej odozvy JE Kozloduy (the Crisis Emergency Centre of Kozloduy NPP, Bulgaria)
 • Centrum havarijnej odozvy JE Bushehr (dodané pre MAAE/IAEA pre Irán)
 • Krízové centrum Ministerstva životného prostredia Rakúskej republiky (the Crisis Centre of the Austrian Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology, Division V/8 – Radiation Protection, BMK, Vienna)
 • Krízové centrum Bulharského úradu jadrovej energie (the Crisis Centre of the Bulgarian Nuclear Regulatory Agency, NRA, Sofia)
 • Krízové centrum riaditeľstva SE a.s. (the Crisis Centre of Headquarters of ENEL, SE a.s., Slovakia, client of ESTE Mochovce and Bohunice)
 • Krízové centrum ÚJD SR (the Crisis Centre of the Nuclear Regulatory Authority, Slovakia, client of ESTE Mochovce and Bohunice)
 • Krízové centrum riaditeľstva JE Bushehr, Teherán (dodané pre MAAE/IAEA pre Irán)
 • Aramar Nuclear Facility, Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, (dodané pre MAAE pre Brazíliu)
 • Inštitút Jožefa Stefana, Ľubľana, Slovinsko (dodané pre MAAE/IAEA)
 • FJFI ČVUT Praha (Faculty of Nuclear Physics and Physical Engineering, Prague’s Technical University)
 • FEI STU Bratislava (Slovak Technical University Bratislava, Slovakia)