Podpora a školenia

Spolupracujeme s krízovými štábmi v príprave scenárov nácvikov a cvičení.

Organizujeme školenia užívateľov systémov ESTE a akčných kariet. Súčasťou školení sú prezentácie použitých prístupov a metód, ako aj praktické cvičenia.

V rámci zmluvného servisu našich systémov poskytujeme technickú podporu, periodickú prevádzkovú kontrolu, údržbu databáz, úpravu modelov a systémov na základe požiadaviek zákazníka, zákonných požiadaviek, update systémov a implementáciu najnovších poznatkov.