DPZ pre klasifikovanie poľnoproduktov

Klasifikácia dát Landsat na jednotlivé typy poľnohospodárskych plodín v okolí JE Bohunice.

 

 

Plochy kukurice v 100 km okolí JE Bohunice.