ESTE Analyst

ESTE Analyst ESTE Analyst je program (SW) vybudovaný na moduloch komplexného systému ESTE EU. Slúži členom krízového štábu počas havarijnej udalosti alebo aj v mierovej situácii na podporné, paralelne vykonávané, analýzy prognózy zdrojového člena a na výpočet radiačných dopadov únikov z jadrových zariadení. Prognózovaný zdrojový člen je možné zadať po nuklidoch alebo na základe rôznych symptómov. Pre výpočet radiačných dopadov je nevyhnutné, aby boli do programu zadané meteorologické parametre (smer vetra, rýchlosť vetra, kategória stability počasia podľa Pasquilla, intenzita zrážok) - užívateľ môže zadať meteorologické parametre manuálne z klávesnice alebo z vopred pripraveného súboru.