Modelovanie a analýzy

EIA: Analýzy environmentálnych rizík pri možných haváriách a neštandardných stavoch, analýzy radiačného vplyvu bežnej prevádzky, analýzy zdrojového člena

    Používame pokročilé špecifické SW nástroje:

 • Scale6/Origen
 • MCNP (gamma and beta and neutrons)
 • SCDAP/RELAP5
 • PC Cosyma
 • NRC Dose
 • Rascal
 • Microshield
 • ENVI
 • ArcGIS
 • QGIS
 • ESA Snap