Disperzia v atmosfére

Disperzné modely implementované v systémoch (SW) ESTE: PTM a LPM


PTM (puff trajectory model): Model uvažuje únik ako „puff“ (únik za nejaký časový interval, napr. 15 min. alebo 60 min., aktivita puff-u po jednotlivých uvažovaných nuklidoch je identická s aktivitou uvažovanou v zdrojovom člene pre ten príslušný časový úsek). ESTE umožňuje použiť na výpočet 


LPM (časticový, Lagrangean particle model): Model LPM uvažuje únik ako zhluk veľkého množstva (desiatky až stovky tisíc) malých puff-ov. Pre model LPM je nevyhnutné, aby systém ESTE mal načítanú numerickú predpoveď poľa vetra (GRIB) – ak je zvolený výpočet prognózy dopadov disperzným modelom LPM a zároveň program zistí, že nemá k dispozícii numerickú predpoveď počasia (GRIB), vykoná sa výpočet prognózy dopadov automaticky modelom PTM.