Modelovanie disperzie

Modely systému ESTE Annual Impacts (ESTE AI, pre hodnotenie dopadov prevádzkových výpustí z jadrových zariadení do atmosféry a hydrosféry) boli validované a verifikované v medzinárodnom projekte organizovanom IAEA (IAEA projekt MODARIA I. v rokoch 2012-2015 a bežiaci projekt MODARIA II. ), viac info na ESTE pre bežnú prevádzku, a porovnaním s kódom NRC Dose.

 

Modely systému ESTE pre odozvu na havárie boli hodnotené a porovnávané v medzinárodnom projekte organizovanom OECD NEA “Benchmarking of Fast-Running Software Tools Used to Model Releases during Nuclear Accidents, 2015”, viac info na ESTE pre havárie, a porovnávaním s kódom TAMOS (ZAMG, Rakúsky meteorologický inštitút) a tiež s kódom PC Cosyma a kódom RASCAL (US NRC).

 

Modely systému ESTE pre šírenie v mestskej zástavbe (ESTE CBRN) sú validované a verifikované v prebiehajúcom projekte JRC Ispra (Spoločné výskumné centrum Európskej komisie) v rámci projektu UDINEE (2015-2016), informácie o projekte nie sú verejné.