Webinár ESTE - ESA Sen2Agri

Projekt ABmerit, s.r.o., riešený pre Európsku Vesmírnu Agentúru (ESA):

"ESA-Sen2Agri connection with ESTE"

 

Názov workshopu: „ESA-Sen2Agri connection with ESTE“

Účastníci: užívatelia systémov ESTE z organizácií ÚVZ SR, SE a.s. (Bohunice, Mochovce), JAVYS a.s., SÚJB ČR

Termín: 9.4.2021, 09:30-11:30 

 

 

Program workshopu:

  1.  Úvod – základné predstavenie online prepojenia systémov ESTE so satelitnými dátami z družíc ESA (Sentinel2 a Landsat8) ESA-Sen2Agri connection with ESTE.
  2.  Informácie o systéme ESA Sen2Agri. 
  3.  Výstupy systému ESA Sen2Agri pre ESTE – typy poľnohospodárskych plodín, index listovej plochy, snehová pokrývka.
  4.  Demonštrácia prepojenia systému ESTE Annual Impacts (ESTE AI) pre hodnotenie dopadov bežnej prevádzky jadrovoenergetických zariadení so satelitnými dátami z družíc Sentinel2 a Landsat8 prostredníctvom systému ESA Sen2Agri. Prezentácia výsledkov a výstupov ESTE AI.
  5.  Demonštrácia prepojenia systému ESTE EU pre odozvu na jadrové/radiačné havárie so satelitnými dátami z družíc Sentinel2 a Landsat8 prostredníctvom systému ESA Sen2Agri. Prezentácia výsledkov a výstupov ESTE EU.

Jazyk workshopu:  slovenčina

Webinár bude nahrávaný – prezentácia a nahrávka bude po skončení webinára sprístupnená na tejto webstránke ABmerit.

 

O riešenom projekte pre ESA: 

Cieľom projektu je sprevádzkovať prepojenie systémov ESTE so systémom ESA Sen2Agri, ktorý pre ESTE poskytuje informácie o rozložení poľnohospodárskych plodín získaných spracovaním satelitných dát Sentinel a Landsat. Prepojenie je realizované  cez špecificky vyvinutý modul  ESTE-Sen2Agri a tým pádom umožňuje užívateľom systémov ESTE pracovať  s pridanou hodnotou spracovaných satelitných dát. Modul ESTE-Sen2Agri a samotný systém ESA Sen2Agri bežia 24/7 počas celého roku a kontinuálne spracúvajú najnovšie informácie zo satelitov Sentinel a Landsat. Prepojenie ESA-Sen2Agri-ESTE umožňuje využiť pre potreby ESTE najaktuálnejšie dáta o rozložení plodín, o indexe listovej plochy (leaf area index), a o prípadnej snehovej pokrývke na teréne v záujmovej oblasti (napríklad v širšom okolí JE). V prípade ESTE AI sa dáta zo satelitov použijú spätne  napríklad za jednotlivé mesiace alebo týždne minulého kalendárneho roka pri výpočte dopadov výpustí za minulý rok.  V prípade havarijného ESTE EU sa dáta zo satelitov použijú ako najaktuálnejšie, najlepšie dostupné a platné v okamihu radiačnej/jadrovej havárie.